Terenska nastava Rijeka i okolica

U utorak, 11.1.2023. održala se terenska nastava za studente germanistike prediplomskog i diplomskog studijskog programa u suradnji s Festivalom Opatija. Studente se upoznalo s najznačajnijim graditeljskim i umjetničkim ostvarenjima grada Opatija u višejezičnom i transkulturalnom kontekstu s naglaskom na tragove njemačke kulture, njemačkog jezika, umjetnosti i književnosti.